Zain Unlimited Internet Packages in Nepali

Zain Unlimited  Internet Packages

Zain Unlimited Internet Packages

Zain Unlimited Internet Packages

तपाईं नवीनतम इन्टरनेट प्रस्ताव वा जेन नवीनतम इन्टरनेट प्याकेजहरू निम्न विवरणहरू पढ्न जान्न चाहनुहुन्छ भने यो लेखले जेन इन्टरनेट प्याकेजहरू समावेश।

जेन कम मूल्य संग असीमित इन्टरनेट प्याकेजहरू रमाइलो गर्न आफ्नो ग्राहक प्रस्तुत

तपाईं जेन ग्राहक छन् भने तपाईं धेरै कम मूल्य इन्टरनेट प्याकेजहरू संग 4G इन्टरनेट गति आनन्द उठाउन सक्छौं

जेन उपयुक्त मूल्यहरु संग 2 जीबी, 10 जीबी, 50 जीबी, 200 जीबी र असीमित इन्टरनेट प्याकेजहरू प्रदान

तालिका निम्न जेन को इन्टरनेट प्याकेजहरू को विवरण जानकारी समावेश

Price in SAR     Internet Data Free SMS Validity Time
1199  SAR Unlimited Internet Package 2000 12 Months
649    SAR Unlimited Internet Package 1500 6 Months
349    SAR Unlimited Internet Package 1000 3 Months
299    SAR 200 GB 800 3 Months
199    SAR 50 GB 500 3 Months
199    SAR 10 GB 300 3 Months
45     SAR 2 GB 100 1 Month

Read this Article in English

About Saudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*